Wysokociśnieniowe kotły na ciepło odpadowe do wytwarzania gorącej wody

Ze względu na uwarunkowania ekonomiczne i prawne kotły na ciepło odpadowe są coraz częściej stosowane w połączeniu z turbinami gazowymi i modułami kogeneracyjnymi. Również w procesach przemysłowych, pod wpływem rosnących kosztów energii, w coraz większym stopniu za pomocą kotłów na ciepło odpadowe wykorzystywane jest ciepło stanowiące produkt uboczny.