ZAPYTAJ O PRODUKT

Vitomax 300-HS M95A – dostarcza parę w ilości sięgającej 30 t/h

Zalety

  • Trójciągowy kocioł stalowy bez wymurówki
  • Duża komora parowa o niskim obciążeniu zapewnia wysoką jakość pary i niską wilgotność resztkową
  • Konstrukcja niskonapięciowa zapewnia długą żywotność
  • Prosty serwis dzięki licznym otworom rewizyjnym i inspekcyjnym oraz rezygnacji z wymurówki
  • Optymalna geometria rury palnika gwarantuje spalanie z niską emisją substancji szkodliwych

Imponująca wydajność pary i wysoki współczynnik sprawności

Wysokociśnieniowy kocioł parowy Vitomax 300-HS M95A spełnia wszelkie wymogi spalania z zachowaniem niskiej emisji substancji szkodliwych. W przypadku eksploatacji gazowej emisja NOx wynosi mniej niż 70 mg/Nm³, w przypadku eksploatacji olejowej – poniżej 150 mg/Nm³.

Niezależnie od zastosowanego paliwa jego wydajność mieści się w zakresie od 5 do 26 t/h (maksymalnie 30 t/h). Ciśnienie robocze sięga od 6 do 25 bar (na zamówienie do 30 bar). Współczynnik sprawności przekracza 95,5 procent przy pełnym obciążeniu i w trybie pracy ciągłej.

Kocioł Vitomax 300-HS został stworzony na potrzeby przemysłu produkcyjnego, gdzie wymagany jest stały dopływ pary. Zalicza się tu w szczególności przemysł spożywczy, przemysł nawozów, materiałów budowlanych, papierniczy, napojów, chemiczny i farmaceutyczny, ale także szpitale i rafinerie.

Długotrwała eksploatacja kotła

Odstępy między płomieniówkami, odstępy płomieniówek od płaszcza i od rury palnika są wyraźnie większe niż odstępy wymagane.

W ten sposób uzyskano wyraźną redukcję siły poprzecznej, oddziałującej na dno kotła po stronie czołowej wskutek różnej rozszerzalności liniowej płomieniówek i rury palnika.

Konstrukcja ta zapewnia długotrwałą eksploatację kotła Vitomax 300-HS. Liczne otwory rewizyjne i inspekcyjne ułatwiają przegląd stanu kotła.