Udostępnianie ciepła z uwzględnieniem aspektów energooszczędności i niskiej emisji substancji szkodliwych, a także wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i stała dostępność instalacji stanowią istotne wymogi w dużych obiektach mieszkalnych. Warunkiem ich spełnienia jest kompetentne doradztwo, obszerna oferta usług i źródeł ciepła, których parametry umożliwią ekonomiczne i bezpieczne wytwarzanie energii także w przyszłości.