ZAPYTAJ O PRODUKT

Vitomax 200-LW typ M62B

Zalety

  • Spalanie z niską emisją zanieczyszczeń i tlenków azotu
  • Bezpieczne odprowadzanie ciepła; łatwe podłączenie hydrauliczne
  • Niewielkie straty promieniowania dzięki optymalnej izolacji cieplnej
  • Szafa sterownicza Vitocontrol umożliwia kontrolę pracy wszystkich urządzeń regulacyjnych i sterujących kotła
  • Certyfikacja zgodnie z dyrektywą w sprawie urządzeń gazowych 2009/142/WE

Kocioł wodny wysokotemperaturowy do temperatury na zasilaniu sięgającej 110°C

Vitomax 200-LW typ M62B to kocioł wodny wysokotemperaturowy do temperatur na zasilaniu wynoszących maksymalnie 110°C. Jego dopuszczalne ciśnienie robocze wynosi 6 bar, a moc cieplna od 2,3 do 6,75 MW.

Na miarę potrzeb – z dostosowanymi komponentami

Firma Viessmann oferuje również do tych instalacji dodatkowe, optymalnie dostosowane wyposażenie dodatkowe. Przykładowo urządzenia do odzysku ciepła, do dystrybucji ciepła oraz systemy utrzymywania ciśnienia.