ZAPYTAJ O PRODUKT

Vitomax 300-LW M82A – do wody gorącej o temperaturze sięgającej 120°C

Zalety

  • Spalanie z niską emisją zanieczyszczeń i tlenków azotu
  • Bezpieczne odprowadzanie ciepła; łatwe podłączenie hydrauliczne
  • Niewielkie straty promieniowania dzięki optymalnej izolacji cieplnej
  • Szafa sterownicza Vitocontrol umożliwia kontrolę pracy wszystkich urządzeń regulacyjnych i sterujących kotła
  • Urządzenie dopuszczone zgodnie z dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE lub dyrektywą w sprawie urządzeń gazowych 90/396/EWG

Kocioł wodny wysokotemperaturowy w wersji Low-NOₓ

Vitomax 300-LW typ M82A to niskociśnieniowy kocioł wodny wysokotemperaturowy do temperatur na zasilaniu wynoszących maksymalnie 120°C. Jego dopuszczalne ciśnienie robocze wynosi 6, 10 i 16 bar, a moc cieplna od 2,1 do 6,0 MW.

Kocioł trójciągowy (seria Low-NOₓ) wyróżnia się niskim obciążeniem komory spalania oraz ograniczoną emisją zanieczyszczeń i tlenku azotu. W przypadku eksploatacji gazowej emisja NOx wynosi mniej niż 70 mg/Nm³, w przypadku eksploatacji olejowej – poniżej 150 mg/Nm³.

Niezależnie od zastosowanego paliwa jego moc cieplna mieści się w zakresie od 2,1 do 6,0 MW bez redukcji wydajności.

Obszerny płaszcz wodny i duża pojemność umożliwiają dobrą cyrkulację własną i bezpieczne odprowadzanie ciepła.

Nie jest wymagane zastosowanie dodatkowych pomp kotła, co znacząco upraszcza podłączenie hydrauliczne.

Niskie opory po stronie spalin dzięki optymalnej konstrukcji powierzchni grzewczych i płomieniówek.

Czas to pieniądz

Dotyczy to w szczególności zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, w których od nowych centrali grzewczych oczekuje się często natychmiastowej gotowości do pracy, tak aby na czas dostarczyć ciepło wymagane do produkcji.

Gotowe wyposażenie do zabezpieczenia przy temperaturze 110°C i 120°C redukuje nakład projektowy i obniża koszty.

Chłodzone wodą przepusty palnika sprawiają, że osuszanie wymurówek staje się zbędne, co znacząco skraca czas uruchomienia.