ZAPYTAJ O PRODUKT

Vitomax 300-HW M94A – do temperatur na zasilaniu sięgających 150°C

Zalety

  • Spalanie z niską emisją zanieczyszczeń i tlenków azotu
  • Bezpieczne odprowadzanie ciepła; łatwe podłączenie hydrauliczne
  • Niewielkie straty promieniowania dzięki optymalnej izolacji cieplnej
  • Szafa sterownicza Vitocontrol umożliwia kontrolę pracy wszystkich urządzeń regulacyjnych i sterujących kotła
  • Urządzenie dopuszczone do eksploatacji zgodnie z dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE

Eksploatacja z niską emisją, znacznie poniżej wartości granicznych

Vitomax 200-HW to olejowy/gazowy wysokociśnieniowy kocioł wodny wysokotemperaturowy przeznaczony do temperatur na zasilaniu sięgających 150°C. Jego ciśnienie robocze sięga od 6 do 16 bar. Moc cieplna wynosi od 8 do 20 MW.

Optymalna konstrukcja rury palnika umożliwia eksploatację z niską emisją przy pełnym obciążeniu i w trybie pracy ciągłej. W przypadku eksploatacji gazowej kotła trójciągowego (seria Low-NOₓ) emisja NOx wynosi mniej niż 70 mg/Nm³, w przypadku eksploatacji olejowej – poniżej 150 mg/Nm³.

W przypadku urządzeń Vitomax nie istnieje wymóg minimalnego przepływu objętościowego wody grzewczej:
obszerny płaszcz wodny i duża pojemność wodna zapewniają dobrą cyrkulację własną.

Nie jest wymagane zastosowanie dodatkowych pomp kotła, co znacząco upraszcza podłączenie hydrauliczne.

Konstrukcja sprzyjająca konserwacji

Podobnie jak wszystkie kotły serii Vitomax, również Vitomax 300-HW dysponuje dostateczną liczbą otworów kontrolnych i rewizyjnych. Wytwornice ciepła Vitomax spełniają tym samym wszystkie warunki pozwalające wydłużyć terminy kontroli.

Uchylne, swobodnie otwierane drzwi kotła ułatwiają konserwację i czyszczenie. Nie ma potrzeby demontażu elementów, takich jak armatury gazu lub palniki, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji.
Chłodzone wodą przepusty palnika sprawiają, że osuszanie wymurówek staje się zbędne, co znacząco skraca czas uruchomienia.