Zespół AeroStar dostosował centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne  dla potrzeb przemysłu z przeznaczeniem do hal magazynowych, przemysłowych i produkcyjnych oraz dużych pomieszczeń biurowo-usługowych.

Urządzenia z przeznaczeniem dla przemysłu są dostosowywane do specyfiki obiektu, potrzeb użytkownika, technologii produkcyjnej bądź warunków magazynowych. Centrale dla przemysłu charakteryzują się dużym zakresem wydatku od 1 000 m3/h do 100 000 m3/h, oraz wysokim odzyskiem energii cieplnej i niskim zużyciem energii elektrycznej co w użytkowaniu przekłada się na oszczędności.