RWEYQ-T8

RWEYQ8T8Y1B RWEYQ10T8Y1B RWEYQ16T8Y1B RWEYQ18T8Y1B RWEYQ20T8Y1B RWEYQ24T8Y1B RWEYQ26T8Y1B RWEYQ28T8Y1B RWEYQ30T8Y1B
System Outdoor unit module 1 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ8T RWEYQ8T RWEYQ10T
Moduł jednostki zewnętrznej 2 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ10T
Moduł jednostki zewnętrznej 3 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ10T RWEYQ10T
Wydajność chłodnicza Nom. 35°CDB kW 22.4 (1) §$ 22.4 (2) 28.0 (1) §$ 27.5 (2) 44.8 (1) §$ 44.8 (2) 50.4 (1) §$ 49.9 (2) 56.0 (1) §$ 55.0 (2) 67.2 (1) §$ 67.2 (2) 72.8 (1) §$ 72.3 (2) 78.4 (1) §$ 77.4 (2) 84.0 (1) §$ 82.5 (2)
Wydajność grzewcza Nom. 6°CWB kW 25.0 (3) §$ 25.0 (4) 31.5 (3) §$ 31.5 (4) 50.0 (3) §$ 50.0 (4) 56.5 (3) §$ 56.5 (4) 63.0 (3) §$ 63.0 (4) 75.0 (3) §$ 75.0 (4) 81.5 (3) §$ 81.5 (4) 88.0 (3) §$ 88.0 (4) 94.5 (3) §$ 94.5 (4)
EER przy wydajności nomin. 35°CDB kW/kW 5.07 (1) 4.56 (1) §$ 4.33 (2) 5.07 (1) §$ 5.03 (2) 4.77 (1) §$ 4.62 (2) 4.56 (1) §$ 4.33 (2) 5.07 (1) §$ 5.03 (2) 4.86 (1) §$ 4.74 (2) 4.69 (1) §$ 4.51 (2) 4.56 (1) §$ 4.33 (2)
Zakres wydajności HP 8 10 16 18 20 24 26 28 30
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 36 (5) 36 (5) 36 (5) 36 (5) 36 (5) 36 (5) 36 (5) 36 (5) 36 (5)
Indeks połączeń jednostek wewnętrznych Min. 100 125 200 225 250 300 325 350 375
Nom. 200 250 400 450 500 600 650 700 750
Maks. 260 325 520 585 650 780 845 910 975
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1,000 1,000
Szerokość mm 780 780
Głębokość mm 550 550
Ciężar Jednostka kg 137 137
Sprężarka Typ Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie
Czynnik chłodniczy Type R-410A R-410A
GWP 2,087.5 2,087.5
Ilość TCO2Eq 7.3 8.8
Dopełnienie kg 3.5 4.2
Połączenia instalacji Ciecz Typ Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
Śr. zew. mm 9.52 9.52 12.7 15.9 15.9 15.9 19.1 19.1 19.1
Gaz Typ Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane
Śr. zew. mm 19.10 (9) 22.2 (9) 28.6 (8) 28.6 (8) 28.6 (8) 34.9 (8) 34.9 (8) 34.9 (8) 34.9 (8)
Całkowita długość instalacji System Rzeczywisty m 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Wylot gazu Śr. zew. mm 15.9 (10) §$ 19.10 (11) 19.1 (10) §$ 22.10 (11) 22.2 (9) §$ 28.60 (10) 22.2 (9) §$ 28.60 (10) 22.2 (9) §$ 28.60 (10) 28.6 (9) §$ 34.90 (10) 28.6 (9) §$ 34.90 (10) 28.6 (9) §$ 34.90 (10) 28.6 (9) §$ 34.90 (10)
Typ Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde
Izolacja cieplna Ciecz, gaz na ssaniu i gaz wysokociśnieniowy/niskociśnieniowy Ciecz, gaz na ssaniu i gaz wysokociśnieniowy/niskociśnieniowy
Woda Wlot ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew. ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew. ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew. ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew. ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew. ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew. ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew. ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew. ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew.
Wylot ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew. ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew. ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew. ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew. ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew. ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew. ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew. ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew. ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew.
Standardowe akcesoria Pozycja Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji
Pozycja Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi
Pozycja Łączniki rurowe Łączniki rurowe
Power supply Nazwa Y1 Y1
Faza 3N~ 3N~
Częstotliwość Hz 50 50
Voltage V 380-415 380-415
Uwagi Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu) Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu) Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu) Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu) Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu) Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu) Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu) Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu) Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu)
Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu. Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu. Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu. Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu. Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu. Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu. Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu. Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu. Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu.
Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu). Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu). Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu). Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu). Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu). Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu). Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu). Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu). Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu).
Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; odpowiednik instalacji chłodniczej: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu. Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; odpowiednik instalacji chłodniczej: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu. Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; odpowiednik instalacji chłodniczej: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu. Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; odpowiednik instalacji chłodniczej: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu. Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; odpowiednik instalacji chłodniczej: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu. Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; odpowiednik instalacji chłodniczej: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu. Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; odpowiednik instalacji chłodniczej: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu. Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; odpowiednik instalacji chłodniczej: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu. Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; odpowiednik instalacji chłodniczej: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu.
Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50%
Rozszerzenie zakresu roboczego w przypadku glikolu jest wykorzystywane w połączeniu z ustawieniami na instalacji (patrz podręcznik instalacji). Rozszerzenie zakresu roboczego w przypadku glikolu jest wykorzystywane w połączeniu z ustawieniami na instalacji (patrz podręcznik instalacji). Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.
Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.
Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. W przypadku systemu pompy ciepła, rura gazowa nie jest używana W przypadku systemu pompy ciepła, rura gazowa nie jest używana W przypadku systemu pompy ciepła, rura gazowa nie jest używana W przypadku systemu pompy ciepła, rura gazowa nie jest używana W przypadku systemu pompy ciepła, rura gazowa nie jest używana W przypadku systemu pompy ciepła, rura gazowa nie jest używana W przypadku systemu pompy ciepła, rura gazowa nie jest używana
W przypadku systemu pompy ciepła, rura gazowa nie jest używana W przypadku systemu pompy ciepła, rura gazowa nie jest używana W przypadku systemu odzyskiwania ciepła W przypadku systemu odzyskiwania ciepła W przypadku systemu odzyskiwania ciepła W przypadku systemu odzyskiwania ciepła W przypadku systemu odzyskiwania ciepła W przypadku systemu odzyskiwania ciepła W przypadku systemu odzyskiwania ciepła
W przypadku systemu odzyskiwania ciepła W przypadku systemu odzyskiwania ciepła W przypadku systemu pompy ciepła W przypadku systemu pompy ciepła W przypadku systemu pompy ciepła W przypadku systemu pompy ciepła W przypadku systemu pompy ciepła W przypadku systemu pompy ciepła W przypadku systemu pompy ciepła
\Illustrations\AirConditioning\Maximum running current VRV IV.tif \Illustrations\AirConditioning\Maximum running current VRV IV.tif \Illustrations\AirConditioning\Maximum running current VRV IV.tif \Illustrations\AirConditioning\Maximum running current VRV IV.tif \Illustrations\AirConditioning\Maximum running current VRV IV.tif \Illustrations\AirConditioning\Maximum running current VRV IV.tif \Illustrations\AirConditioning\Maximum running current VRV IV.tif
W przypadku systemu pompy ciepła W przypadku systemu pompy ciepła Nie można zainstalować jednostki na zewnątrz, jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, np. w pomieszczeniu z komputerem itd. Nie można zainstalować jednostki na zewnątrz, jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, np. w pomieszczeniu z komputerem itd. Nie można zainstalować jednostki na zewnątrz, jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, np. w pomieszczeniu z komputerem itd. Nie można zainstalować jednostki na zewnątrz, jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, np. w pomieszczeniu z komputerem itd. Nie można zainstalować jednostki na zewnątrz, jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, np. w pomieszczeniu z komputerem itd. Nie można zainstalować jednostki na zewnątrz, jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, np. w pomieszczeniu z komputerem itd. Nie można zainstalować jednostki na zewnątrz, jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, np. w pomieszczeniu z komputerem itd.
Nie można zainstalować jednostki na zewnątrz, jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, np. w pomieszczeniu z komputerem itd. Nie można zainstalować jednostki na zewnątrz, jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, np. w pomieszczeniu z komputerem itd. Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,64kW/8HP Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,64kW/8HP Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,64kW/8HP Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,64kW/8HP Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,64kW/8HP Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,64kW/8HP Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,64kW/8HP
Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,64kW/8HP Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,64kW/8HP Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,71kW/10HP Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,71kW/10HP Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,71kW/10HP Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,71kW/10HP Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,71kW/10HP Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,71kW/10HP Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,71kW/10HP
\Illustrations\AirConditioning\Maximum running current VRV IV.tif \Illustrations\AirConditioning\Maximum running current VRV IV.tif
Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,71kW/10HP Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,71kW/10HP Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu
Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 30°C RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 30°C RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 30°C RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 30°C RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 30°C RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 30°C RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 30°C
RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 30°C RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 30°C MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.
MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).
Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.
MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.
TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc. Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc. Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc. Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc. Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc. Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc. Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc.
Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A
Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę
Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc. Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc. Ssc: moc krótkiego spięcia Ssc: moc krótkiego spięcia Ssc: moc krótkiego spięcia Ssc: moc krótkiego spięcia Ssc: moc krótkiego spięcia Ssc: moc krótkiego spięcia Ssc: moc krótkiego spięcia
EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A Impedancja systemu Impedancja systemu Impedancja systemu Impedancja systemu Impedancja systemu Impedancja systemu Impedancja systemu
EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę Dane dla kombinacji typu multi (16-30HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi, jak to wspomniano w odniesieniu do 3D084911 Dane dla kombinacji typu multi (16-30HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi, jak to wspomniano w odniesieniu do 3D084911 Dane dla kombinacji typu multi (16-30HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi, jak to wspomniano w odniesieniu do 3D084911 Dane dla kombinacji typu multi (16-30HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi, jak to wspomniano w odniesieniu do 3D084911 Dane dla kombinacji typu multi (16-30HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi, jak to wspomniano w odniesieniu do 3D084911 Dane dla kombinacji typu multi (16-30HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi, jak to wspomniano w odniesieniu do 3D084911 Dane dla kombinacji typu multi (16-30HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi, jak to wspomniano w odniesieniu do 3D084911
Ssc: moc krótkiego spięcia Ssc: moc krótkiego spięcia Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji
Impedancja systemu Impedancja systemu
Dane dla kombinacji typu multi (16-30HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi, jak to wspomniano w odniesieniu do 3D084911 Dane dla kombinacji typu multi (16-30HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi, jak to wspomniano w odniesieniu do 3D084911
Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji

RWEYQ-T8

RWEYQ8T8Y1B RWEYQ10T8Y1B
System Outdoor unit module 1 RWEYQ8T RWEYQ10T
Wydajność chłodnicza Nom. 35°CDB kW 22.4 (1) §$ 22.4 (2) 28.0 (1) §$ 27.5 (2)
Wydajność grzewcza Nom. 6°CWB kW 25.0 (3) §$ 25.0 (4) 31.5 (3) §$ 31.5 (4)
EER przy wydajności nomin. 35°CDB kW/kW 5.07 (1) 4.56 (1) §$ 4.33 (2)
Zakres wydajności HP 8 10
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 36 (5) 36 (5)
Indeks połączeń jednostek wewnętrznych Min. 100 125
Nom. 200 250
Maks. 260 325
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1,000 1,000
Szerokość mm 780 780
Głębokość mm 550 550
Ciężar Jednostka kg 137 137
Sprężarka Typ Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie
Czynnik chłodniczy Type R-410A R-410A
GWP 2,087.5 2,087.5
Ilość TCO2Eq 7.3 8.8
Dopełnienie kg 3.5 4.2
Połączenia instalacji Ciecz Typ Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
Śr. zew. mm 9.52 9.52
Gaz Typ Połączenia miedziane Połączenia miedziane
Śr. zew. mm 19.10 (9) 22.2 (9)
Całkowita długość instalacji System Rzeczywisty m 300 300
Wylot gazu Śr. zew. mm 15.9 (10) §$ 19.10 (11) 19.1 (10) §$ 22.10 (11)
Typ Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde
Izolacja cieplna Ciecz, gaz na ssaniu i gaz wysokociśnieniowy/niskociśnieniowy Ciecz, gaz na ssaniu i gaz wysokociśnieniowy/niskociśnieniowy
Woda Wlot ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew. ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew.
Wylot ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew. ISO 228 – G1 1/4 B z gwintem zew.
Standardowe akcesoria Pozycja Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji
Pozycja Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi
Pozycja Łączniki rurowe Łączniki rurowe
Power supply Nazwa Y1 Y1
Faza 3N~ 3N~
Częstotliwość Hz 50 50
Voltage V 380-415 380-415
Uwagi Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu) Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu)
Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu. Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°CDB; 19°CWB; temp. wody na wlocie: 30°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu.
Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu). Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; równoważna długość rur: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 100% wody (bez glikolu).
Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; odpowiednik instalacji chłodniczej: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu. Ogrzewanie: Temperatura wewn. 20°CDB; temp. wody na wlocie: 20°C; odpowiednik instalacji chłodniczej: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m. Wartości znamionowe dotyczą w 30% glikolu.
Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50%
Rozszerzenie zakresu roboczego w przypadku glikolu jest wykorzystywane w połączeniu z ustawieniami na instalacji (patrz podręcznik instalacji). Rozszerzenie zakresu roboczego w przypadku glikolu jest wykorzystywane w połączeniu z ustawieniami na instalacji (patrz podręcznik instalacji).
Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.
Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.
W przypadku systemu pompy ciepła, rura gazowa nie jest używana W przypadku systemu pompy ciepła, rura gazowa nie jest używana
W przypadku systemu odzyskiwania ciepła W przypadku systemu odzyskiwania ciepła
W przypadku systemu pompy ciepła W przypadku systemu pompy ciepła
Nie można zainstalować jednostki na zewnątrz, jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, np. w pomieszczeniu z komputerem itd. Nie można zainstalować jednostki na zewnątrz, jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, np. w pomieszczeniu z komputerem itd.
Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,64kW/8HP Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,64kW/8HP
\Illustrations\AirConditioning\Maximum running current VRV IV.tif \Illustrations\AirConditioning\Maximum running current VRV IV.tif
Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,71kW/10HP Utrzymana temperatura otoczenia przy 0-40°C i wilgotność przy 80%RH lub mniej. Eliminacja ciepła z obudowy: 0,71kW/10HP
Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu
RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 30°C RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 30°C
MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy. MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.
MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).
TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.
Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.
Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.
Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc. Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc.
EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A
EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę
Ssc: moc krótkiego spięcia Ssc: moc krótkiego spięcia
Impedancja systemu Impedancja systemu
Dane dla kombinacji typu multi (16-30HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi, jak to wspomniano w odniesieniu do 3D084911 Dane dla kombinacji typu multi (16-30HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi, jak to wspomniano w odniesieniu do 3D084911
Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji