RXYCQ-A

RXYCQ8A7Y1B RXYCQ10A7Y1B RXYCQ12A7Y1B RXYCQ14A7Y1B RXYCQ16A7Y1B RXYCQ18A7Y1B RXYCQ20A7Y1B
Wydajność chłodnicza Nom. 35°CDB kW 20.0 (1) 25.0 (1) 30.0 (1) 35.0 (1) 40.0 (1) 45.0 (1) 50.4 (1)
Wydajność grzewcza Nom. 6°CWB kW 22.4 (2) 28.0 (2) 33.6 (2) 31.5 (2) 44.8 (2) 50.4 (2) 56.5 (2)
EER przy wydajności nomin. 35°CDB kW/kW 3.03 3.71 3.42 3.07 3.10 3.00 2.81
Zakres wydajności HP 8 10 12 14 16 18 20
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64 64 64 64 64 64 64
Indeks połączeń jednostek wewnętrznych Min. 100 125 150 175 200 225 250
Nom. 200 250 300 350 400 450 500
Maks. 200 250 360 420 480 540 600
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
Szerokość mm 635 930 930 930 1,240 1,240 1,240
Głębokość mm 765 765 765 765 765 765 765
Ciężar Jednostka kg 159 187 240 240 316 316 324
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Nom. m³/min 95 171 185 196 233 233 239
Ciśnienie statyczne zewnętrzne Maks. Pa 78 78 78 78 78 78 78
Sprężarka Typ Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie
Zakres pracy Chłodzenie Min. °CDB -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Maks. °CDB 43 43 43 43 43 43 43
Grzanie Min. °CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Maks. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 78 81 81 81 86 86 88
Czynnik chłodniczy Type R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
GWP 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Ilość TCO2Eq 12.9 16.1 17.5 18 23.6 24 24.4
Dopełnienie kg 6.2 7.7 8.4 8.6 11.3 11.5 11.7
Połączenia instalacji Ciecz Typ Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane
Śr. zew. mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 15.9
Gaz Typ Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane
Śr. zew. mm 15.9 19.1 22.2 28.6 28.6 28.6 28.6
Całkowita długość instalacji System Rzeczywisty m 300 300 300 300 300 300 300
Izolacja cieplna Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem
Standardowe akcesoria Pozycja Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji
Ilość 1 1 1 1 1 1 1
Pozycja Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi
Ilość 1 1 1 1 1 1 1
Pozycja Łączniki rurowe Łączniki rurowe Łączniki rurowe Łączniki rurowe Łączniki rurowe Łączniki rurowe Łączniki rurowe
Ilość 4 4 4 4 4 4 4
Power supply Nazwa Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1
Faza 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50
Voltage V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Uwagi Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB; odpowiednik instalacji chłodniczej: 5m; różnica poziomów: 0m; prędkość obrotowa wentylatora jednostki wewnętrznej: wysoka. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB; odpowiednik instalacji chłodniczej: 5m; różnica poziomów: 0m; prędkość obrotowa wentylatora jednostki wewnętrznej: wysoka. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB; odpowiednik instalacji chłodniczej: 5m; różnica poziomów: 0m; prędkość obrotowa wentylatora jednostki wewnętrznej: wysoka. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB; odpowiednik instalacji chłodniczej: 5m; różnica poziomów: 0m; prędkość obrotowa wentylatora jednostki wewnętrznej: wysoka. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB; odpowiednik instalacji chłodniczej: 5m; różnica poziomów: 0m; prędkość obrotowa wentylatora jednostki wewnętrznej: wysoka. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB; odpowiednik instalacji chłodniczej: 5m; różnica poziomów: 0m; prędkość obrotowa wentylatora jednostki wewnętrznej: wysoka. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB; odpowiednik instalacji chłodniczej: 5m; różnica poziomów: 0m; prędkość obrotowa wentylatora jednostki wewnętrznej: wysoka.
Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB; odpowiednik instalacji chłodniczej: 5m; różnica poziomów: 0m; prędkość obrotowa wentylatora jednostki wewnętrznej: wysoka. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB; odpowiednik instalacji chłodniczej: 5m; różnica poziomów: 0m; prędkość obrotowa wentylatora jednostki wewnętrznej: wysoka. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB; odpowiednik instalacji chłodniczej: 5m; różnica poziomów: 0m; prędkość obrotowa wentylatora jednostki wewnętrznej: wysoka. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB; odpowiednik instalacji chłodniczej: 5m; różnica poziomów: 0m; prędkość obrotowa wentylatora jednostki wewnętrznej: wysoka. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB; odpowiednik instalacji chłodniczej: 5m; różnica poziomów: 0m; prędkość obrotowa wentylatora jednostki wewnętrznej: wysoka. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB; odpowiednik instalacji chłodniczej: 5m; różnica poziomów: 0m; prędkość obrotowa wentylatora jednostki wewnętrznej: wysoka. Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB; odpowiednik instalacji chłodniczej: 5m; różnica poziomów: 0m; prędkość obrotowa wentylatora jednostki wewnętrznej: wysoka.
Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej oraz od współczynnik ograniczenia dla połączenia systemu (50% ≤ CR ≤ 120%) Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej oraz od współczynnik ograniczenia dla połączenia systemu (50% ≤ CR ≤ 120%) Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej oraz od współczynnik ograniczenia dla połączenia systemu (50% ≤ CR ≤ 120%) Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej oraz od współczynnik ograniczenia dla połączenia systemu (50% ≤ CR ≤ 120%) Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej oraz od współczynnik ograniczenia dla połączenia systemu (50% ≤ CR ≤ 120%) Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej oraz od współczynnik ograniczenia dla połączenia systemu (50% ≤ CR ≤ 120%) Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej oraz od współczynnik ograniczenia dla połączenia systemu (50% ≤ CR ≤ 120%)
Maksymalna możliwość dla modeli RXYCQ8A7Y1B i RXYCQ10A7Y1B może wynosić odpowiednio do 240 i 300, jeżeli w instalacji jednostki wewnętrznej nie występuje model FXFQ20/25. Maksymalna możliwość dla modeli RXYCQ8A7Y1B i RXYCQ10A7Y1B może wynosić odpowiednio do 240 i 300, jeżeli w instalacji jednostki wewnętrznej nie występuje model FXFQ20/25. Maksymalna możliwość dla modeli RXYCQ8A7Y1B i RXYCQ10A7Y1B może wynosić odpowiednio do 240 i 300, jeżeli w instalacji jednostki wewnętrznej nie występuje model FXFQ20/25. Maksymalna możliwość dla modeli RXYCQ8A7Y1B i RXYCQ10A7Y1B może wynosić odpowiednio do 240 i 300, jeżeli w instalacji jednostki wewnętrznej nie występuje model FXFQ20/25. Maksymalna możliwość dla modeli RXYCQ8A7Y1B i RXYCQ10A7Y1B może wynosić odpowiednio do 240 i 300, jeżeli w instalacji jednostki wewnętrznej nie występuje model FXFQ20/25. Maksymalna możliwość dla modeli RXYCQ8A7Y1B i RXYCQ10A7Y1B może wynosić odpowiednio do 240 i 300, jeżeli w instalacji jednostki wewnętrznej nie występuje model FXFQ20/25. Maksymalna możliwość dla modeli RXYCQ8A7Y1B i RXYCQ10A7Y1B może wynosić odpowiednio do 240 i 300, jeżeli w instalacji jednostki wewnętrznej nie występuje model FXFQ20/25.
Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.
Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.
Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.
Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu
Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji. Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji. Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji. Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji. Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji. Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji. Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji.
Wartość prądu roboczego (RLA) opiera się na warunkach nominalnych. Wartość prądu roboczego (RLA) opiera się na warunkach nominalnych. Wartość prądu roboczego (RLA) opiera się na warunkach nominalnych. Wartość prądu roboczego (RLA) opiera się na warunkach nominalnych. Wartość prądu roboczego (RLA) opiera się na warunkach nominalnych. Wartość prądu roboczego (RLA) opiera się na warunkach nominalnych. Wartość prądu roboczego (RLA) opiera się na warunkach nominalnych.
MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki
Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy. Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.
MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).
TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.
FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora
Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.
Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc. Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc. Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc. Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc. Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc. Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc. Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc.
EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A
EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę
Moc krótkiego spięcia Moc krótkiego spięcia Moc krótkiego spięcia Moc krótkiego spięcia Moc krótkiego spięcia Moc krótkiego spięcia Moc krótkiego spięcia
Impedancja systemu Impedancja systemu Impedancja systemu Impedancja systemu Impedancja systemu Impedancja systemu Impedancja systemu
Dla modelu RXYCQ8 i RXYCQ10 MSC ≤ MCA Dla modelu RXYCQ8 i RXYCQ10 MSC ≤ MCA Dla modelu RXYCQ8 i RXYCQ10 MSC ≤ MCA Dla modelu RXYCQ8 i RXYCQ10 MSC ≤ MCA Dla modelu RXYCQ8 i RXYCQ10 MSC ≤ MCA Dla modelu RXYCQ8 i RXYCQ10 MSC ≤ MCA Dla modelu RXYCQ8 i RXYCQ10 MSC ≤ MCA