5 maja zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych – RODO.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: HVAC Service Joanna Miszczak Ul. Strzykulska 5 05-850 Ożarów Mazowiecki NIP: 113 117 94 25

2. Kontakt z Administratorem Danych – biuro@hvacengineering.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zamówienia, na podstawie Art.6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres uznany za konieczny do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych); Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw administratora;

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

W związku z powyższym nie muszą Państwo przekazywać nam żadnych informacji, w tym danych osobowych.